Om stressreducering

En mors hand

Solen skiner, tussilagon har tittat fram och här sitter jag i solväggen och funderar.

Egentligen borde man ha jättemånga planer och roliga saker att se fram emot, men som någon sa: 2020 är inställt. 


Redan innan Coronapandemin var det alldeles för många människor som mådde psykiskt dåligt och blev sjuka av stress, inte bara vuxna, utan även ungdomar. Osäkerheten och oron inför framtiden tär på oss och långvarig stress ger allvarliga konsekvenser, så vad kan vi göra för att motverka den? 

“Det gäller att vara aktiv, att hålla sig i rörelse- för det ger möjligheter”, som försäljningscoachen Mikael Arndt säger. Absolut, rörelse är viktigt på så många olika plan, inte minst för vårt fysiska och psykiska välbefinnande. Så RÖR på dig. GÖR saker.

Vad kan man mer göra för att minska stress? Jo, vänlig beröring av någon man litar på, ögonkontakt och social kontakt irl är vad litteraturen jag sökt i bl a påtalar. 


Stressreaktionerna kamp och flykt har sin motsats i lugn och ro-systemet, som handlar om tillit och nyfikenhet istället för rädsla, och om vänlighet istället för ilska. Under påverkan av lugn och ro-hormonerna ser vi positivt på världen och våra medmänniskor, vi växer och läker.

Både kamp och flykt-mekanismen = sympatiska nervsystemet och lugn och ro-systemet= parasympatiska nervsystemet, är lika viktiga. Men eftersom långvarigt påslag av det sympatiska nervsystemet kan ge stressrelaterade sjukdomar behöver vi ha balans mellan ansträngning och stress (kamp och flykt) och vila och återhämtning (lugn och ro-reaktionen).  (Kerstin Uvnäs Moberg, Lugn och beröring, 2000).


Vi försöker uppnå lugn och ro med de medel vi har till hands t ex alkohol och mycket mat som är fettrik lugnar och ger god sömn även om det inte är det smartaste i längden. När du vet varför du vill ha det kan det hjälpa dig att välja något som är bättre för dig.


Beröring ger ett av de starkaste inflödena till lugn och rosystemet!

PhD Svetlana Masgutova skriver att oavsett ålder skulle varje människa må bra av beröring 30 gånger om dagen.

 

Beröring stimulerar många olika nivåer av hjärnan; hjärnstammen, limbiska systemet och sensoriska cortex och hjälper då att förbättra andra psykologiska processer som behövs för att utveckla immunsystemet, öka i vikt och hela kroppens motoriska utveckling hos spädbarnet. Masgutova Svetlana, Masgutov Denis,  Tactile Integration, Masgutova Method® of Neurosensorimotor Facilitation, 2006-2007, 2009-2011.


Vänlig beröring som kramar, massage och andra kroppsbehandlingar ger utsöndring av oxytocin som bildas i våra kroppar. Oxytocin är ett måbra hormon och antistress. Det är alltså avslappnande och lugnande, höjer smärttröskeln och minskar stress och ångest mm, enligt Tom-Stefan Witting, Neurolize-metoden och anti-stress, 2019.


“Allting handlar om den rätta touchen, att klienten ska känna att man har vänliga händer som vill honom/henne allt gott i hela världen för att göra klienten trygg och få stressreflexerna att slappna av”, som Tom-Stefan Witting på Neurolize Sports Academy uttrycker det. 


Jag tänker mig att den rätta touchen ska ge samma omsorg och omhändertagande känsla som en mors händer; stora, varma, mjuka, stadiga och snälla händer som vill dig väl. 


Sammanfattningsvis vill jag ge dig följande tips för att reducera stress:

Fortsätt leva, fortsätt planera och ha saker att se fram emot. Ställ inte in dina planer -flytta fram dem. Rör på dig, gör saker, ge ögonkontakt och beröring till dina nära.


Så länge vi är friska och jag är helt symptomfri kommer jag att ha öppet för bokningar.


Du är varmt välkommen att boka stressreducering enligt Masgutova Method®, Tactile Integration, så får du en oxytocinboost och den avslappning det ger!


Läs mer om Tactile: https://www.sensomotorikstudion.se/mnri-tactile-system-integration/