OPTIMUM-METODEN

for true balance

Väldigt många människor i dagens moderna samhälle upplever en minskad livskvalité på grund av kronisk smärta i muskler och leder. Trots att det finns mer behandlingsalternativ och ergonomiska hjälpmedel än någonsin förr, erfar alltför många att de inte får någon bestående lindring trots upprepade försök med olika åtgärder…

Vad beror detta på? Och vad är det som orsakar kronisk smärta?

Svaret på dessa frågor hänger ofta ihop med förståelsen av hur rörelseapparaten (skelettet-, lederna-, musklerna, och nervsystemet) är uppbyggd och fungerar, då den fungerar optimalt.

Den enkla förklaringen är att muskulaturen och lederna när de är i balans, tar upp en ”lagom” del av den belastning som det innebär att sitta, stå, och röra på sig. För att bibehålla denna balans krävs det att vi dagligen rör på oss på ett tillräckligt varierat sätt.

 

Optimum-metoden bygger i grunden på två delar – Postural träning (även kallat Postural terapi) och specifika manuella  behandlingstekniker – som tillsammans syftar till att skapa/återskapa balans i muskler, leder, bindväv, nerv- och akupunktursystem.

 

På grund av tyngdkraftens verkan skulle skelettet inte vara mer än en hög på golvet om det inte vore för den så kallade posturala-/ eller hållningsmuskulaturen. Hållningsmuskulaturen består av djupt liggande muskelgrupper i benen, höfterna/bäckenet och bålen. Dess uppgift är att motverka tyngdkraftens ”kollapsande” verkan och automatiskt ”dra” in kroppen i sin optimala hållning.

 

Jag har gått grundutbildningen i Optimum-metoden och kan hjälpa dig med ett träningsprogram i postural träning för att träna upp hållningsmuskulaturen så att rätt muskler tar belastningen när man står, sitter, går osv

 

Läs mer på http://optimum-metoden.se/om metoden och grundaren Markus Greus arbete.