Skip to content

Om mig

Jag heter Gunilla Andersson och arbetar som lärare i svenska och engelska. De senaste tio åren har jag intresserat mig för barns förutsättningar för lärande. Vad är det som gör att vissa barn inte ”får till det” med läsning, koncentration, kamratrelationer mm? 2008 kom jag i kontakt med institutet ”Alla sinnen” som utifrån den ryska utvecklingspsykologen Svetlana Masgutovas forskning och arbete med människans grundläggande rörelsemönster förklarar samspelet mellan sinnesintryck och rörelse, dvs neurosensomotorik. Masgutovas forskning bygger vidare på Vygotsky, Bernstein m fl forskning om spädbarnsreflexers inverkan på barns känslomässiga, kognitiva och motoriska utveckling.(Berg, Cramér, 2008)

Efter en ett och ett halvt år lång utbildning vid Alla sinnen diplomerades jag 2011 till Sensomotorisk reflexpedagog (expert på barns rörelseutveckling och vad som kan hjälpa dem vidare när det inte ”flyter på” som normalt). Det viktigaste jag fått lära mig är att det är aldrig för sent att utvecklas genom medveten motorisk träning. Vi är för närvarande ca 30 diplomerade sensomotoriska reflexpedagoger som är verksamma i Sverige, det finns ett tiotal i Finland och ett par i Norge. Jag är den enda i Värmland! Det finns två metoder för sensomotorisk träning: Masgutovametoden och Blythemetoden och jag är utbildad i båda.

Jag har byggt på kunskaperna med flertalet kurser i neuromotorik med Neurolize Sports Academy på Åland och flera kurser i MNRI®, Masgutovametoden, med MNRI®Core Specialist Susanne Wolmesjö i Stockholm. Jag har även en grundutbildning i postural träning, Optimum-metoden, med grundaren Markus Greus vid Optimumkliniken i Mölndal, Göteborg. För att nå bästa resultat blandar jag de olika teknikerna i arbetet med mina klienter.

Det viktigaste är återigen

DET ÄR ALDRIG FÖR SENT ATT UTVECKLAS GENOM TRÄNING.

Neurolize-bild-Gunilla-Beskuren
Scroll To Top