Tjänster

MNRI® Tactile System Integration

MNRI® Tactile Integration Genom MNRI®:s beröringstekniker stimuleras alla receptorer i huden. Huden är i nära förbindelse med muskler, fascior, ligament och skelett. Här stärker vi förbindelsen mellan hjärnan och musklerna via nervsystemet. Hjärnan blir medveten om kroppens alla delar, så kroppsuppfattningen förbättras. Klienter har vittnat om att de känner sig mer ihopkopplade och närvarande i…

Läs mer

OPTIMUM-METODEN

OPTIMUM-METODEN for true balance Väldigt många människor i dagens moderna samhälle upplever en minskad livskvalité på grund av kronisk smärta i muskler och leder. Trots att det finns mer behandlingsalternativ och ergonomiska hjälpmedel än någonsin förr, erfar alltför många att de inte får någon bestående lindring trots upprepade försök med olika åtgärder… Vad beror detta…

Läs mer

MNRI® Trauma Recovery Äntligen i Sverige!

MNRI® Trauma Recovery, stresshantering Här bearbetas en jobbig händelse/ känsla/ situation genom att man går direkt på de reflexer som aktiverats av stress. Man balanserar det sympatiska och parasympatiska nervsystemet genom MNRI®:s berörings- och reflexintegreringstekniker. Jag går igenom ett 20-tal reflexmönster och visar kroppen den exakta rörelsen som svarar på ett specifikt sensoriskt stimuli. Här…

Läs mer

Sensomotorik , ljudstimulering, avslappningsmassage och Brain gym®

Sensomotorisk träning , ljudstimulering, avslappningsmassage och Brain gym® Boka Vad är sensomotorisk träning? Sensomotorisk träning eller neurosensomotorisk träning, som man också kan kalla det,  innebär att man tränar och stimulerar det grundläggande rörelsemönstret- spädbarnsreflexerna för att de inte ska påverka ens rörelser och störa ens koncentration utan  man får viljemässig kontroll över sin kropp. ”Neuro”…

Läs mer