Sensomotorisk träning , ljudstimulering, avslappningsmassage och Brain gym®

Vad är sensomotorisk träning?

Sensomotorisk träning eller neurosensomotorisk träning, som man också kan kalla det,  innebär att man tränar och stimulerar det grundläggande rörelsemönstret- spädbarnsreflexerna för att de inte ska påverka ens rörelser och störa ens koncentration utan  man får viljemässig kontroll över sin kropp.

"Neuro" betyder nervsystemet, ”senso” betyder sinnen och ”motorik” rörelser. Samspelet mellan sinnesintryck och motorik via nervsystemet har en avgörande betydelse för vår utveckling och för att vi ska kunna förstå och lära känna vår omvärld. Redan i fosterstadiet grundläggs vår motorik tack vare automatiska rörelser och reaktioner på sensoriska stimuli. Vi kallar dem grundläggande  rörelsemönster eller spädbarnsreflexer. Alla barn som föds utvecklas enligt samma motoriska rörelsemönster. I början av livet styrs barnets rörelser av dessa spädbarnsreflexer och utvecklingen fortsätter systematiskt- rulla, åla, krypa, gå, hoppa och springa. Så småningom  tränas påverkan av spädbarnsreflexerna bort och barnet kan efterhand utföra viljemässiga rörelser.

Ibland hejdas utvecklingen av någon anledning och spädbarnsreflexerna fortsätter att påverka barnets rörelser. Samspelet mellan olika sinnesintryck och rörelser kommer inte att fungera som naturen tänkt sig. Detta skapar blockeringar som i sin tur påverkar bl.a koncentration, balans och koordination. Att inte själv kunna kontrollera sin kropp skapar en inre osäkerhet hos barnet/den vuxne. Att inte kunna delta i bollspel och lekar ger dålig självkänsla och man kan hamna utanför. Om man har fullt upp med att hålla kroppen upprätt i klassrummet finns mycket lite energi och fokus kvar till själva  inlärningen. Kroppen försöker motverka de ofrivilliga rörelserna genom muskelspänningar och kompensationer, vilket gör att man som ung eller vuxen kan känna sig stel och spänd.

 

Det här går att förändra, genom träning.

Det är aldrig för sent.

Jag finns här när du är redo.

Neuro sensomotorisk träning för förbättrad kroppshållning, koordination och skadeförebyggande

Här undersöker jag om rätt muskler reagerar på rätt stimuli och om olika reflexer är aktiva. Sedan integrerar jag dessa för att inte huvudets rörelser ska styra hur kroppen rör sig och för att separera överkropp och underkropp. Man guidar även in kroppen i rena rörelser och tar bort kompensationer och spänningar.

Jag använder Neurolize Sports Academy-tekniker och MNRI® för detta.

Därefter jobbar vi med Optimumövningar för att aktivera den inre hållningsmuskulaturen i belastningsfördelningskedjan.  För att undvika skador behöver rätt muskler ta sin del av belastningen när vi sitter, står, går o.s.v. Det är viktigt att belastningen fördelas jämnt på exempelvis fötterna.

 

Ljudstimulering

Ljudstimulering enligt JIAS-metoden

Språksvårigheter kan ha flera orsaker-en stor orsak kan vara hörseln. En bra hörsel är en förutsättning för aktiv språkljudsuppfattning enligt PhD Kjeld Johansen (www.dyslexia-lab.dk).

Audiologiska orsaker kan leda till att barn inte börjar prata, att de vänder på bokstäver, uttalar orden fel, inte hittar orden, har svårt att göra sig förstådda mm. Man kan bara säga de ljud man hör.

Ljudstimulering= träning av språkljudsuppfattningen är ett verktyg som kan göra göra det lättare för barn, unga och vuxna att motta, urskilja och uppfatta ljud. Träningen bygger på den franske läkaren Alfred A Tomatis teorier om utvecklandet av en optimal hörselkurva. Stress och ljudkänslighet hänger ihop och ibland kan det vara svårt att värja sig för och sålla bland alla ljud i vår omgivning. Detta kan man förbättra genom ljudstimulering.

Det man tränar är inte att man hör utan hur man uppfattar det man hör.

Det är aldrig för sent att träna upp språkljudsuppfattningen förutsatt att du inte har en hörselskada.

 

Avslappningsmassage

Avslappningsmassage rygg, nacke, ansikte och fötter. Jag arbetar även med delar av MNRI® Archetype Movement Integration, genom exakta rörelser blir hjärnan medveten om kroppens mittpunkt, gravitationspunkt och över- och underkropp, fram- och baksida.

 

Brain gym® ommönstring (Dennisons laterala)

Genom att uttala en specifik målsättning och göra rörelser enligt ett visst mönster skapas nya tankebanor i hjärnan. Härigenom kan man komma tillrätta med fobier exempelvis ormskräck och ovanor som nagelbitning. För att befästa det nya tankemönstret ges övningar som du gör hemma ca 5-10 min dagligen under en period för bästa resultat.

 

Så jobbar jag

Neurosensomotorisk träning- så går det till

Jag undersöker var det finns blockeringar genom att titta på balans och motorik, om rätt muskel reagerar på rätt stimuli, syn och hörsel och ger ett individuellt träningsprogram med enkla rörelser som ska genomföras dagligen. Vi följer upp med 4-6 veckors mellanrum och utvärderar löpande för bästa resultat.

En av metoderna jag använder, Masgutovametoden, är utformad av den ryska utvecklingspsykologen PhD Svetlana Masgutova, och hennes forskning och arbete kring människans grundläggande rörelsemönster.

 

Ljudstimulering-så går det till

Efter ett test av språkljudsuppfattningen, beställer jag en individuell skiva som ska träna personens förmåga att motta, urskilja och uppfatta språkljud. Man lyssnar på sin skiva med specialinspelad musik ca 10 minuter dagligen under vila. Träningen sker under ett antal veckor. Därefter testar man språkljuduppfattningen igen och beställer en ny skiva. (Minst två skivor behövs).

Uttalanden av några av mina klienter

 

"Magiskt, hur hållningen kan förändras efter en gång hos Sensomotorikstudion. Jag förbättrade hållningen genom MNRI och avslappningsmassage. Jag kände stor skillnad i bilen hem då jag ofta faller framåt i min hållning nu satt jag rak i ryggen och det kändes så bra och hållningen kändes helt naturlig. Rekommenderas. Tack Gunilla Andersson." (Kvinna, 51)