Vad är MNRI®

MNRI® är ett stimuleringskoncept för grundmotorik, kan man säga.
Man använder sig av grundläggande rörelsemönster och reflexmässiga reaktioner för att dels ta kroppen ur kroniska stresstillstånd och även för att hjälpa utvecklingen framåt. MNRI® är framgångsrikt vid PTSD-lika tillstånd och utmattningssyndrom samtidigt som anhöriga till funktionsnedsatta upplever att det påverkar utvecklingen positivt.

Rörelse påverkar våra hjärnors utveckling i positiv riktning. Man kan komma tillrätta med allt från stress, motoriska utmaningar, koncentrationssvårigheter mm Genom att stimulera och träna grundmotoriken skapas förutsättningar för inlärning.

MNRI® är utvecklat av den ryska utvecklingspsykologen PhD Svetlana Masgutova. Läs mer om metoden här:
https://masgutovamethod.com/

Se en introduktion till Masgutovametoden, MNRI® här:
https://www.youtube.com/watch?v=b8UHATuy5IA&t=46s

På Europakartan hittar du utövare av Masgutovametoden, vi är bara ca 300 st i Europa och 10 i Skandinavien!

http://mnriguide.masgutovamethod.eu/

 

Jag har följande utbildningar inom MNRI®:

MNRI® Dynamic and Postural Reflex Integration, 2010 med Dr Masgutova

MNRI® Trauma Recovery, 2017 med MNRI® Core Specialist Susanne Wolmesjö

MNRI® Tactile Integration,  2018 med MNRI® Core Specialist Susanne Wolmesjö

MNRI® Archetype Movement Integration, 2018 med MNRI® Core Specialist Isabelle Renard-Fontain

MNRI® Dynamic and Postural Reflex Integration, 2019,med MNRI® Core Specialist Susanne Wolmesjö

( MNRI® Lifelong reflexes, 2011 med Lars-Eric Berg, Alla Sinnen)