SPONTANIDROTT?

Har varit ute och kört morgonträning med grannen Helena Edström på fotbollsplanen i området.

Tyvärr står planen i princip oanvänd och börjar växa igen. Nät i målen finns iaf så det är ordning på det sättet.

Var är barnen? Var är spontanidrotten?

Med en massa ogräs och gräs inbjuder inte fotbollsplanen till aktivitet …

Vi har ju varit så lyckliga för att vi hade spolad is så nära när barnen var små. De var där jämt tillsammans med de flesta grannungarna och andra kompisar. Ska verka för att vi ska ha det i fortsättningen också…

Hur ser det ut i ditt område? Har ni en fotbollsplan? Grus el gräs? Är den använd?