Mobbning = stress Vi människor är flockdjur och det finns inget som är så hotfullt för oss som att bli utestängd ur en grupp och den sociala samvaron. Detta för att för länge sen var det en dödsdom att vara ensam, helt enkelt för att vi var beroende av andra för att överleva överhuvudtaget. Jag…

Läs mer