Arbetsskadad som jag är, lägger jag märke till när barn har svårigheter med motoriken, t ex är tågångare. Exempelvis hade en av mina söner en klasskamrat som stod på sidan om när det var rast och de andra grabbade åt sig klubba och boll och stack ut för att spela. Stackaren kände ju sin begränsning…

Läs mer